Home   |  เกี่ยวกับเรา    |   สินค้าซอฟท์แวร์   |   วิชาการน่ารู้    |   อัพเดทซอฟท์แวร์   |  บริการของเรา  |  ดาวน์โหลด  |   ติดต่อเรา
  โปรแกรม Team viewer quick support
 
ต่ออายุโปรแกรม FeedLIVE 1.52

•  วิธีการต่ออายุโปรแกรม FeedLIVE
•   ไฟล์ต่ออายุ Hardlock ของโปรแกรม FeedLIVE
 
ต่ออายุหมอหมูรุ่นเก่า Parallel port (1.47)

•  วิธีการต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นเก่า
•  ไฟล์ต่ออายุ Hardlock หมอหมูรุ่นเก่า
•  ไฟล์ต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นเก่า
 
ต่ออายุหมอหมูรุ่นใหม่ USB port (1.59)

•  วิธีการต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นใหม่
•   ไฟล์ต่ออายุ Hardlock หมอหมูรุ่นใหม่
•   ไฟล์ต่ออายุโปรแกรมหมอหมูรุ่นใหม่
 
 
ตรวจสอบ โปรแกรมที่เลือกใช้ เพื่อให้ได้โปรแกรมที่อัพเดทล่าสุดจาก Live Informatics

คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูข้อมูลอัพเดทล่าสุด >>
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนเครื่องเดียว โดยใช้ Hardlock แบบ Parallel
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนเครื่องเดียว โดยใช้ Hardlock แบบ USB
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนระบบเครือข่าย โดยใช้ Hardlock แบบ Parallel
การติดตั้งโปรแกรมหมอหมูบนระบบเครือข่าย โดยใช้ Hardlock แบบ USB
   
   
 
 
 
ดัชนีการผสมสุกรสาวยุคใหม่ (ตุลาคม 58)
เตือนภัยระดับสูงสุด พีอาร์อาร์เอส (พฤศจิกายน 58)  
  อ่านต่อ วิชาการน่ารู้ >>
 
 
 
ปี พ.ศ. 2530  น.สพ.ดร.ปรียพันธ์ อุดมประเสริฐ รศ.น.สพ.กิจจา อุไรรงค์  คุณอรอนงค์ ศิริรังคมานนท์ น.สพ.รุจเวทย์ ทหารแกล้ว และ น.สพ.วิชชา กิจเจริญการกุล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการนำวิชาการที่ทันสมัยเพื่อปรับปรุงผลผลิตของฟาร์มสุกรบ้านเรา ในครั้งนั้น เมืองไทยเริ่มมาการใช้โปรแกรม PigChamp เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาผลผลิตสุกรในระดับฝูง แต่ยังประสบปัญหาในการอ่านและทำความเข้าถึงรายงานที่ได้จากโปรแกรมด้วยข้อจำกัดในด้านภาษาและความสลับซับซ้อนของรายงานที่ได้จากโปรแกรม ทำให้ น.สพ.ดร.ปรียพันธ์ มีความคิดที่จะสร้างโปรแกรมรูปแบบเดียวกับกับที่มีรูปแบบเป็นภาษาไทยขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรา >>
     บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด

เลขที่ 101/177
ถนนรัตนาธิเบศร์
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี   11000

Tel : 0-2921-6818
Fax : 0-2921-6819

E-Mail:
info@li.co.th
 
 
 
Live informatics Co., Ltd.
101/177 Rattanathibet road
Muang district
Nonthaburi 11000
Thailand

บริษัท ไลฟ์ อินโฟร์เมติคส์ จำกัด
เลขที่ 101/177 ถนนรัตนาธิเบศร์
อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี   11000
Contact us
Tel : 0-2921-6818
Fax : 0-2921-6819
Software, our service, the company information
E-Mail:
info@li.co.th